top of page

Strukturerte prosesser

med fleksibel tilpasning

 

Advisi leverer konsulenttjenester innen rekruttering, lederutvikling, organisasjonsutvikling, coaching og omstilling.

Vår kompetanse er bygget på omfattende erfaring og et stort antall løste oppdrag for våre oppdragsgivere.

Advisi styrer etter verdiene pålitelighet og ryddighet, kvalitet, løsningsfokus, engasjement og dedikasjon til de oppdrag vi forplikter oss til.

bottom of page