top of page
Coaching og teamutvikling

Coaching

Individuelt fokus på ledere øker selvinnsikt og gir positive ringvirkninger i virksomheten.

 

Samtalene gir forståelse av hvordan de best kan utnytte og utvikle eget potensial til å oppnå resultat – ofte gjennom andre.

 

Prosessen med å finstille sin presisjon øker bevisstheten rundt eget bidrag for å oppnå virksomhetens forretningsmessige mål.

Teamutvikling

Bevisstheten hos hver og en danner grunnlaget for godt samspill i teamet. En kombinasjon av individuelle samtaler og gruppeprosesser sikrer en felles forståelse gjennom at hver enkelt reflekterer over eget potensiale og bidrag nå og inn i fremtiden.

 

Vi har har tro på team som:

• er trygge på hverandre, kjenner hverandre og tør å være åpne

• har god kommunikasjon og samhandling

• har rom for ulikheter og utnytter den positive drivkraften i det ulike personer byr på

• er lojale mot beslutninger

Rekruttering, lederutvikling, coaching, teamutvikling, omstilling og organisasjonsutvikling Vestfold, Telemark, Buskerud, Akershus og Oslo
bottom of page