Juridisk bransje

Utvikling av og rekruttering til advokatbransjen krever innsikt og kompetanse vi har bygget opp over tid.

Advisis rådgivere har et stort nettverk og samarbeid med Advokatforeningen og følger utviklingen i selskapene tett.

shutterstock_608960468 Advokatbransjen.j