top of page

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig


Advisi SA har rolle som rekrutteringspartner på vegne av oppdragsgivere og har delt behandlingsansvar med oppdragsgivere. Advisi SA er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes så lenge kandidatens samtykke eller berettiget interesse foreligger.

Oppdragsgiver skal slette alle personopplysninger etter endt oppdrag. Unntak er opplysninger som omfattes av arbeidsgivers arbeidsrettslige forpliktelser.

Rådgivere tilknyttet Advisi SA er på vegne av Advisi SA ansvarlige for behandling av personopplysninger i de prosesser som gjennomføres.


Lagring av personopplysninger  


Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kandidater og søkere:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, CV og evt. søknad, kopier av vitnemål og attester som kandidaten selv har registrert i rekrutteringssystemet vi benytter (Recruitment Manager). Recruitment Manager er her behandlingsansvarlig

  • Gjennomførte sertifiserte tester fra Cut-e og andre testverktøy

  • Intervjunotater, referanser, innstilling og loggføring underveis i rekrutteringsprosessen

  • Resultat av bakgrunnssjekk foretatt etter kandidatens samtykke fra Semac AS

 

Formål med behandling av personopplysninger

  1. Rekruttering - Executive Search og annonserte prosesser på vegne av oppdragsgivere.

  2. Rådgivning hvor oppdragsgiver allerede har grunnlag for behandling av personopplysninger.


Grunnlag for behandling av personopplysninger


I annonserte prosesser, ved rådgivning, kvalitetssikring og ved Executive Search prosesser behandler Advisi SA personopplysninger i henhold til GDPR Art 6 om gitt samtykke samt GDPR Art 6 f om berettiget interesse.  I annonserte prosesser benyttes samtykke gjennom kandidatens registrering og samtykke om oppbevaring av personopplysninger i rekrutteringssystemet Recruitment Manager.

Ved Executive Search prosesser henter Advisi SA personopplysninger fra åpne databaser hvor kandidaten selv har lagt inn personopplysninger som CV og annen kontaktinformasjon.

Utlevering av personopplysninger  


For å kunne oppfylle forpliktelse som rekrutteringspartner vil nødvendige opplysninger bli gitt til Advisi’s oppdragsgivere, slik som

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, informasjon fra CV og evt. søknad.

  • Resultater fra sertifiserte tester fra Cut-e og andre testleverandører som Advisi SA benytter.

  • Advisi SA’s innstilling og oppsummering av kandidater og søkere.

 

Tredjeparts leverandører

Advisi SA benytter Recruitment Manager AS som leverandør av rekrutteringssystem for lagring av informasjon om søkere og kandidater i rekrutteringsprosesser.

Cut-e Norge AS benyttes som testleverandør i rekrutteringsprosesser.  

Belbin benyttes som testleverandør for teamkartleggingsprosesser.
SEMAC AS benyttes som leverandør for bakgrunnssjekk og kredittsjekk.


Rettigheter for den registrerte og sletting av personopplysninger


Personopplysninger lagres i tiden rekrutteringsprosess pågår eller i perioden kandidatens persondata vil være aktuelle for relevante rekrutteringsprosesser og Advisi SA har et behandlingsgrunnlag. Persondata lagres etter kandidatens godkjenning i rekrutteringssystemet Recruitment Manager.

Kandidaten kan kreve innsyn, flytting, retting og sletting av personopplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. For nærmere informasjon om sletting av personopplysninger, se www.slettmeg.no

 

Informasjonssikkerhet


Advisi SA sikrer personopplysninger både fysisk og virtuelt ved bruk av adgangskontroll, låsbare skap, og passord-beskyttede systemer.

 

Kontaktinformasjon


Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse:
E-post: post@advisi.no

Post: Advisi SA, Storgaten 30-32, 3126 Tønsberg

bottom of page