top of page

Offentlig sektor

Vi har lang erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til stillinger i offentlig sektor; statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner. Vi besitter kompetanse på lov- og avtaleverk som må tas hensyn til ved rekruttering i offentlig sektor.

Rekruttering, lederutvikling og organisasjonsutvikling i offentlig sektor
bottom of page