top of page

Omstilling

Utvikling i markeder, omgivelser og teknologi krever omstilling og fleksibilitet for å sikre fremtidig konkurransekraft.

 

Vi har erfaring med rådgivning i alle faser

av omstillingsprosessen.

Vår spisskompetanse:

  • Rådgivning innen planlegging av kompetansebehov og roller i ny organisasjon

  • Intern kompetansekartlegging

  • Internrekruttering i omstillingsprosesser

  • Individuelle karriereveiledningsprogram for overtallige medarbeidere

Omstilling
bottom of page