top of page

Organisasjonsutvikling og endring

Organisasjoner, avdelinger og team står i dag overfor et kontinuerlig behov knyttet til større fleksibilitet og effektivisering. Derfor er det viktig å utvikle fleksible team og organisasjoner som er gode til å tilpasse seg de endringer som kreves.

Vi støtter våre kunder i arbeidet med å utvikle og styrke deres organisasjoner. Vi utarbeider og skreddersyr prosesser basert på den enkelte kundes situasjon og behov for utvikling.

Vi er opptatt av å realisere økte prestasjoner og økt lønnsomhet i grensesnittet mellom enkeltmenneskets behov for mening, trygghet, vekst og utvikling og organisasjonens målsettinger og rammebetingelser.

Prosessen vil kunne inneholde følgende faser og innhold:

Rekruttering, lederutvikling, coaching, omstilling og organisasjonsutvikling Vestfold, Telemark, Buskerud, Akershus og Oslo

Relasjonsbygging

Åpenhet og tillit er nøkkelord i forhold til å lykkes med en endringsprosess. Det er derfor viktig å gjøre seg godt kjent med organisasjonen og deres ledere/medarbeidere.

Kartlegging og behovsavdekking

Vi må analysere og avdekke nåsituasjon, for så å diskutere hvor organisasjonen skal og hva vi vil oppnå.

Utarbeiding av utviklingstiltak

Sammen med våre oppdragsgivere vil vi diskutere tiltak tilpasset den enkelte bedrift sitt behov.

Implementering

Vi utarbeider en skreddersydd prosess som skal bringe dere til målet.

Evaluering og oppfølging

Etter endt prosess gjør vi en analyse av om vi har oppnådd våre mål.

bottom of page