top of page
Lederutvikling

Kontinuerlig utvikling av ledere tilfører virksomheten en sterk ryggrad i møte med forretningsmessige svingninger. En leders kvalitet kan aldri vurderes isolert, men må sees i forhold til virksomhetens verdier, rammebetingelser og strategier. Lederrollen må fylles av mennesker som ønsker å lede og lykkes med å lede. Når virksomheten har definert forventningene til lederne, kan lederne bli gode pådrivere for å skape et velfungerende arbeidsmiljø med ansatte som arbeider dedikert og målrettet.

Individuelle samtaler blir ledernes arena hvor de utvikler personlige og faglige styrker i synergi med virksomhetens filosofi.

Vi har tror på ledere som:

• evner og tør å utøve lederskap

• er tydelige

• er gode til å kommunisere

• har innlevelse og engasjement

• er gode rollemodeller

Rekruttering, lederutvikling, coaching, teamutvikling, omstilling og organisasjonsutvikling Vestfold, Telemark, Buskerud, Akershus og Oslo
bottom of page