Kultur

Rekruttering til kultursektoren krever nettverk og fagkompetanse innen kulturfeltet og offentlig sektor. Rådgiverne i Advisi har erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til museer, filmbransjen, arkiv og teatre.

Rekruttering, lederutvikling og organisasjonsutvikling innen kultur i Vestfold, Telemark, Buskerud, Akershus og Oslo