Kultur

Rekruttering til kultursektoren krever nettverk og fagkompetanse innen kulturfeltet og offentlig sektor. Rådgiverne i Advisi har erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til museer, filmbransjen, arkiv og teatre.

Ønsker du å bytte jobb?