top of page

Styrerekruttering

Har styret riktig sammensetning og kompetanse til å nå eiernes mål?

Kompetanse og bakgrunn er selvsagt avgjørende for valg av styremedlemmer, men brukes deres kompetanse og erfaring målrettet og aktivt for å nå virksomhetens mål?

Mange styremedlemmer har både lyst og kapasitet til mer operativt og prosjektrettet arbeid. En «arbeidende» styreleder eller et styremedlem, er en lønnsom og effektiv måte å løse en kompetanseutfordring på.

Styret endrer rolle i løpet av syklusen til et selskap, og det er avgjørende å til enhver tid ha riktige styremedlemmer til riktig fase i en bedrifts liv.

Det er viktig å ha en kombinasjon av styremedlemmer som representerer både eiere og uavhengige styremedlemmer. Eierne kjenner virksomheten fra innsiden, men trenger ofte nøytrale sparringspartnere. De eksterne styremedlemmene har viktige roller, da de kan tilføre et uavhengig og objektivt blikk utenfra og samtidig tilføre et utvidet nettverk.

Det er essensielt å ha en strukturert prosess ved valg av et nytt styre eller komplementere et eksisterende. Se på styrets sammensetning i dag, vurder det opp mot hvor selskapet skal gå og hva slags kompetanse og erfaring du trenger for å utvikle virksomheten videre.

 

Styrearbeid.jpeg

Hva kan vi gjøre for deg?

Skal du etablere, evaluere eller utvide styret?

 

Vi bistår gjerne med det!

Vi i Advisi har utviklet en prosess som fra start av involverer både deg og dine nærmeste i å beslutte hva slags styre og kandidater dere trenger. Vi går i dybden med dere for å vite hva styrets oppgaver er og bør være, samt hva slags styrekandidater vi skal søke etter. Viktige temaer er blant annet forholdet mellom eiere, styret og administrasjon, verdier og kultur og resultatforventninger. Jobben vi gjør sammen danner grunnlaget for grundige og godt forankrede profilkriterier.

Vi har et omfattende nettverk av ledere og eksperter som vi bringer inn i våre oppdrag rundt styrerekruttering, enten som kandidater, kilder eller referanser.

Vi i Advisi vil gjerne være din profesjonelle partner på styresammensetting, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt med oss i dag

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre tjenester

bottom of page