top of page

Konsulentformidling

Advisi har et stort nettverk innen mange fagområder og tilbyr formidling av konsulenter (fagspesialister eller ledere) innen IT, økonomi, innkjøp, HR og generell ledelse.

Konsulentene i vårt nettverk er enten selvstendig næringsdrivende eller knyttet til samarbeidende konsulentmiljøer.

Rekruttering, lederutvikling, coaching, teamutvikling, omstilling og organisasjonsutvikling Vestfold, Telemark, Buskerud, Akershus og Oslo
bottom of page