Konsulentformidling

Advisi har et stort nettverk innen mange fagområder og tilbyr formidling av konsulenter (fagspesialister eller ledere) innen IT, økonomi, innkjøp, HR og generell ledelse.

Konsulentene i vårt nettverk er enten selvstendig næringsdrivende eller knyttet til samarbeidende konsulentmiljøer.

Ønsker du å bytte jobb?