top of page

Salgstrening

Noen få virksomheter har utviklet produkter og/eller tjenester hvor kundene strømmer til av seg selv. Alle vi andre må markedsføre og selge for å vokse. Behovet for å ha dyktige ny-selgere og kundeansvarlige er derfor stort. Energi, pågangsmot, stolthet, faglig dyktighet, høy kompetanse om salgsprosessen, innsikt i relevant psykologi og være en god lagspiller er stikkord for suksess. En viktig dimensjon, er å være god på å bruke digitale kanaler, slik at reisekostnader og uproduktiv tidsbruk holdes på et forsvarlig nivå. Under skisseres noen elementer i en salgstrening som din virksomhet vil kunne ha stor glede av. Selve treningen er engasjerende, morsom, krever medvirkning og innsats fra deltakerne. Etter en innledende samtale med virksomheten, vil elementer fjernes og nye legges til, slik at opplegget nøye tilpasses din virksomhet. Tydelige mål for effekten av treningen etableres med vekt på atferdsendring og økt produktivitet. 

Håndtrykk

Salgsfaser  

 • Møtebooking 

 • Kontakt og tillit 

 • Behovsanalyse  

 • Presentasjon og argumenter 

 • Innvendingsbehandling 

 • Avslutningsteknikker 

 • Oppfølging 

 

Påvirkningspsykologi 

 • Seks prinsipper for påvirkning 

Hvordan bygge høykvalitets relasjoner 

 •  Fem strategier for å bygge høykvalitets relasjoner 

Sosiale roller 

 • 3 tydelige sosiale roller man inntar og hva som gir best økonomisk og personlig uttelling 

Kroppsspråk 

 • Øke bevissthet på hva andre og man selv signaliserer 

Presentasjonsteknikk 

 • Luke bort uhensiktsmessige særegenheter 

 • Fremme god kommunikasjon basert på den enkelte sine forutsetninger  

bottom of page